Улаанбаатар хотын 376 жилийн ойн баяр

Улаанбаатар хотын 376 жилийн ойн баяр дээр Хэрэглэгчидээ баярлууллаа. Тусалж дэмжиж байсан бүх хэрэглэгчид харилцагчиддаа баярлалаа. Гоё хамгийн гоё ‪#‎goy‬