"Номун табак" ХХК

“Номунтабак” ХХК нь дэлхийд алдартай “Филип Моррис Интернешнл” компаний үйлдвэрлэн дэлхийн зах зээлд нийлүүлдэг янжуур тамхин бүтээгдэхүүнүүдийг Төв Азийн бүсийг ханган нийлүүлэгчид болох “Филип Моррис Казахстан” болон “Филип Моррис Ижора” компаниудаас Монгол Улсад импортлон, дотоодын зах зээлийн хэрэгцээг ханган ажиллаж байна.