Анкет бөглөх

"Витафит" группын захиргаа хүний нөөцийн алба

Жич: Витафит компани нь ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй ба зөвхөн эхний шалгаруулалтанд тэнцсэн хүмүүстэй ярилцлага хийнэ. Хүлээн авсан материалыг буцаан олгохгүй.

Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо
2018-08-30 2019-08-30
Анкет бөглөх