Бизнес харилцагчидад зориулсан

Бизнес харилцагчидад зориулсан

-ХАБ зааварчилгаа өгөх -Үйлдвэр дотор оруулж үзүүлэх -Үзүүлэнгийн өрөөнд танилцуулга хийх -Бүтээгдэхүүний амталгаа -Маркетингийн танилцуулах үйл ажиллагаа -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэлэг гарду...

2015-09-17 Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн ангийн оюутан, туршлага судлах

Мэргэжлийн ангийн оюутан, туршлага судлах

-ХАБ зааварчилгаа өгөх -Үйлдвэр дотор оруулж процесс үзүүлэх -Үзүүлэнгийн өрөөнд танилцуулга хийх -Бүтээгдэхүүний амталгаа -Маркетингийн танилцуулах үйл ажиллагаа -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэл...

2015-09-17 Дэлгэрэнгүй
Оюутан ахлах ангийн сурагчид

Оюутан ахлах ангийн сурагчид

-ХАБ зааварчилгаа өгөх -Үйлдвэрийн процессийг гаднаас үзүүлэх -Үзүүлэнгийн өрөөнд танилцуулга хийх -Бүтээгдэхүүний амталгаа -Үйлдвэрийн хүүхэлдэй анимейшин үзүүлэх -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэ...

2015-09-17 Дэлгэрэнгүй
Бага, дунд ангийн сурагчид

Бага, дунд ангийн сурагчид

-ХАБ зааварчилгаа өгөх -Үйлдвэрийн процессийг гаднаас үзүүлэх -Үзүүлэнгийн өрөөнд танилцуулга хийх -Бүтээгдэхүүний амталгаа -Үйлдвэрийн хүүхэлдэй анимейшин үзүүлэх -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэ...

2015-09-17 Дэлгэрэнгүй