Оюутан ахлах ангийн сурагчид

-ХАБ зааварчилгаа өгөх -Үйлдвэрийн процессийг гаднаас үзүүлэх -Үзүүлэнгийн өрөөнд танилцуулга хийх -Бүтээгдэхүүний амталгаа -Үйлдвэрийн хүүхэлдэй анимейшин үзүүлэх -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэлэг гардуулах