Анкет

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

Хоёр. Гэр бүлийн байдал

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн он Хаана ямар ажил эрхэлдэг Холбоо барих утас

Гурав. Садан төрлийн байдал

(Таны эцэг, эх, төрсөн ах эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр/нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна):
Овог нэр Таны юу болох Төрсөн он Хаана ямар ажил эрхэлдэг Холбоо барих утас

Дөрөв. Боловсролын байдал

/Ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлэн бичнэ үү/
Хаана Сургуулийн нэр Он сар өдөр Эзэмшсэн мэргэжил Зэрэг, цол, голч дүн
Элссэн Төгссөн

Тав. Сургалтанд хамрагдсан байдал

/мэргэжлийн болон тусгай үнэмлэх, эрдмийн зэрэг хамгаалсан, бусад сургалтанд хамрагдсан г.м/
Ямар чиглэл, сэдэв Хаана ямар байгууллагад Хэзээ Ямар хугацаагаар Сертификат, гэрчилгээний №

Тав. Ажлын дадлага туршлага

Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон он сар өдөр Гарсан он сар өдөр Ажлаас гарсан шалтгаан
Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон он сар өдөр Гарсан он сар өдөр Ажлаас гарсан шалтгаан
Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон он сар өдөр Гарсан он сар өдөр Ажлаас гарсан шалтгаан

Зургаа. Гадаад хэлний мэдлэг \Түвшинг + гэж тэмдэглэнэ.\

Гадаад хэл Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах

Долоо. Ур чадвар

/Таны хамгийн сайн эзэмшсэн ажил мэргэжлийн болон хувийн ур чадваруудыг жагсаан бичнэ үү./
Ур чадварын нэр Түвшин

Найм. Хувийн онцлог

1 Таны давуу тал
2 Таны сул тал
3 Таны авахыг хүсч буй цалингийн хэмжээ
4 Гавъяа шагнал
5 Таны урлаг спортын авъяас, сонирхол
6 Таны ойрын 5 жилийн зорилго
7 Нийгмийн идэвхи, оролцоо

Ес. Бусад

1. Таны утас холбогдох боломжгүй тохиолдолд харилцах хүний утсаар дугаар (Хэн болох)
2. Та манай ажлын зарын мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
3. Та манай байгууллагыг сонгох болсон шалтгаан