Нэвтрүүлсэн стандартууд

Бизнесийн чиглэл

“Витафит” групп дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна

Реклам суртачилгаа

Мэдээлэл

“Витафит” группийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ

Бүтээгдэхүүн

“Витафит” группийн брэндүүд

Мульти брэнд
Вита брэнд
Vitaplus
Гоё брэнд
Гоё тараг
Өглөө брэнд
Push брэнд
Өлзий Брэнд
Пороро сүүн бүтээгдэхүүн
Sunny брэнд

Салбар байгууллагууд

“Витафит” групп дараах салбаруудад үйл ажиллагаа явуулж байна